Velkommen til Elevvill-festivalen!

fest2

PROGRAM ELEVVILL-FESTIVALEN ONSDAG 13. JUNI KL. 17.00 – 19.00

I ØVRE SKOLEGÅRD

         Festivalen starter med matsalg og kafeteria i regi av 5.
         og 6. trinn kl. 17.00 i atriet.

                            SCENEPROGRAM KL. 18.00

 1.          Alle elever synger VI-sangen.
 2.          Rektor ønsker velkommen.
 3.          Elevrådet forteller om skoleavisen.
 4.          2.-3. trinn forteller om dyr i nærområdet og broene de
            har laget.
 5.          Skolebandet spiller.
 6.          2.-3. trinn forteller om blokkene/husene de bor i og        
           om luftrakettene de har laget.
 7.         1. trinn synger.
 8.         4.-5. trinn framfører faktasetninger om
          Trondheimsveien og leser dikt.
 9.         5. trinn forteller litt om skolekoret og koret synger.
 10.        4.-5. trinn skuespill – Fruktnettet.
 11.        6.-7. trinn slam-poesi framføres av Iman og Dinia.
 12.        6.-7. trinn Mannekengoppvisning med selvsydde nett.
 13.        6.-7. trinn viser fram en Ola-bil.
 14.        6.-7. trinn lager en pyramide med folk.
 15.       Alle elevene avslutter med «Vi står sammen».

                I tillegg kan det komme noen flere bidrag.

Se hele invitasjonen her.