Kontakt AKS

Tlf direkte med innvalg er 22 70 96 30

 

Base Kuben – 1. trinn:               tlf: 95 77 34 71
Base Kuben – 2. trinn:               tlf: 95 96 41 80

Base Hagan – 3.-4.trinn :           tlf. 95 92 69 96

Base S- avdeling (Regnbuen):  tlf. 95 92 27 68

  

Avdelingsleder for Aktivitetsskolen

Othilie Jansen kan nås på telefon 90 47 01 53 eller 
e-post: othilie.jansen@ude.oslo.kommune.no 

 

Baseledere:

Vaachuki (Sugi) Balasingham er baseleder for 1. trinn: base Kuben. Hun kan nås på telefon 95 77 34 71 eller e-post: Vaachuki.balasingham@osloskolen.no

Laila P. baseleder for: 3.-4. trinn; base Hagan. Hun kan nås på telefon 95 92 69 96 eller e-post:  laila.petersen@osloskolen.no