Kontakt AKS

Base Kuben – 1. trinn:               tlf: 95 96 41 80

Base Kuben – 2. trinn:               tlf: 95 77 34 71

Base Hagan – 3.-4.trinn :           tlf. 95 92 69 96

Base S- avdeling (Regnbuen):  tlf. 40 34 53 20

  

Avdelingsleder for Aktivitetsskolen

Othilie Jansen kan nås på telefon 90 47 01 53 eller 
e-post: othilie.jansen@ude.oslo.kommune.no 

 

Baseledere:

Mats Aulid Eide er baseleder for 1. trinn: base Kuben. Han kan nås på telefon 95 96 41 80 eller e-post: maeia028@osloskolen.no

Vaachuki (Sugi) Balasingham er baseleder for 2. trinn: base Kuben. Hun kan nås på telefon 95 77 34 71 eller e-post: Vaachuki.balasingham@osloskolen.no

Laila Petersen er baseleder for: 3.-4. trinn; base Hagan. Hun kan nås på telefon 95 92 69 96 eller e-post:  laila.petersen@osloskolen.no

Viktoria Iselin Ødegaard er baseleder for s-basene. Hun kan nås på telefon 40 34 53 20 eller e-post: viktoo0502@osloskolen.no