Informasjon om innføring av læringsbrett

Rødtvet skole satser digitalt!

Fra høsten 2018 vil elevene på Rødtvet skole få et eget læringsbrett. DetteD skal brukes til skolearbeid både på skolen og hjemme.

Utlevering av læringsbrettene vil foregå ved skolestart i august. Før elevene kan ta med seg læringsbrettet hjem, må foresatte skrive under utlånskontrakten.

Vi har innledet et samarbeid med firmaet Kreasjon, som har lang er faring med å støtte og veilede skoler som skal i gang med læringsbrett.  Du kan lese mer om Kreasjon her: http://kreasjon.net/

Derfor velger vi læringsbrett på Rødtvet skole:

Vi sto høsten 2017 i en situasjon hvor over 200 av våre pc'er var utdatert og derfor måtte byttes ut. 

En prosjektgruppe ble satt ned, og har det siste året arbeidet med det som danner grunnlaget for Rødtvet skoles valg av læringsbrett. Det er hentet inn erfaringer på bruk av læringsbrett fra andre skoler i Oslo og andre kommuner. Skolen har underveis også diskutert muligheter og utfordringer med FAU, Driftsstyret og Utdanningsetaten.

Vi har lang erfaring med bruk av pc. Pc har av mange blitt opplevd som utfordrende å bruke i undervisningen. En pc er stor og tung, er lastet med mye programvare som gjør at den bruker lang tid på å starte opp og undervisningen blir ofte forstyrret av oppdateringer. 

Vi har vært i kontakt med flere skoler som de siste årene har hatt et Læringsbrett til hver elev.  De som bruker læringsbrett fremhever at den er stabil i bruk, og har kort oppstartstid. Læringsbrettene er enkle å håndtere og lett å bære med seg i skolesekken. Et læringsbrett er i tillegg betydelig billigere i innkjøp enn en pc.

Til læring har læringsbrett egenskaper som gjør den unik. Den gir mulighet for å jobbe med tekst, lyd, film og bilde på en enkel måte. Den er enkel og intuitiv i bruk, og vil bidra til at det blir enklere å tilpasse undervisningen for den enkelte elev uansett nivå.

Utfordringer ved bruk av læringsbrett:

Bruk av læringsbrett og pc i undervisningen er i utgangspunktet positivt for læring. Det er mye vi ikke vet om yrkeslivet som møter dagens elever når de blir voksne, men vi vet at samarbeid, kreativitet, problemløsning og evne til kritisk tenking vil være kompetanse alle vil ha bruk for. Elevene som går på Rødtvet skole i dag skal forberedes på fremtiden. 

Vi vet at digitalisering også vil gi oss utfordringer. Skolen må ha gode rutiner og følge opp elevenes bruk av læringsbrettet. Nettvett og fornuftig bruk av læringsbrettet er en naturlig del av opplæringen. Lærere skal fortsatt være tydelige klasseledere, bruke sin kunnskap om hvordan læring skjer og ha strategier for hvordan de skal bruke læringsbrett som ett av flere verktøy i undervisningen. Vi skal fortsatt bruke penn og papir, bruke nærmiljøet, gå på biblioteket og lese bøker, dra på ekskursjoner og forestillinger.

Her kan du lese mer om utfordringer ved digitalisering i skolen: 

https://utdanningsforskning.no/artikler/digitalisering-av-skolen-de-storste-utfordringene/