Informasjon om innføring av læringsbrett

Informasjon om innføring av læringsbrett.