FAU

FAUs viktigste oppgaver:

  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet


Hvis du ønsker kontakt med FAU, kan du sende en e-post til rodtvetskolefau@gmail.com

Rødtvet skoles FAU 2018/2019

Rødtvet skoles FAU 2017/2018:

Aaste Kveseth er leder av FAU, Ingrid Sundvor er nestleder, Tilla Helland er kasserer og Lene Karin Viberg er sekretær.

Bakerst: 1. trinn: Bjørn Petter Moland, 5. trinn: Fatih-Murat Aliz,
2. trinn: Anitra Karin Johannesen, 7. trinn: Aaste Kveseth,
3. trinn: Lene Karin Viberg, 5. trinn: Gry Flovild (vara),
1. og 3. trinn: Tilla Helland (kasserer) og 4. trinn: Martha Muniz-Johnsen.
6. trinns Ingrid Sundvor og S-gruppenes Therese var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: Rektor Mona Mohn

Aaste Kveseth er leder av FAU, Ingrid Sundvor er nestleder,
Tilla Helland er kasserer og Lene Karin Viberg er sekretær.

FAU på Rødtvet skole møtes første tirsdag i måneden.

Møteplan

   7. november 2017
  16. januar 2018
   6. februar 2018
   6. mars 2018
 10. april 2018
   8. mai 2018
   5. juni 2018

 

 

FAU 2016-2017:

Bak fra venstre: Ingrid Sundvor (5. trinn), Fatih-Murat Aliz (4. trinn), Ina Marlene Fossum-Leess (1. trinn), Lene Karin Wiberg (2. trinn), Aaste Kveseth (6. trinn), Stine Gabrielsen (7. trinn) og Marlyn Cortez Espelata (3. trinn)

Foto: Hanne Cecilie Engh