Elevrådet

Elevrådet har representanter fra 4.-7. trinn og består av 12 representanter

Elevrådet møtes en gang i måneden

En gang i semesteret har elevrådet møte med ledelsen og sosiallærere

Elevrådet engasjerer seg i Elevvillfestivalen og har ansvaret for en blogg på skolens hjemmesider denne uka.

 

Rødtvet skoles elevråd 2016/2017

 

Elevrådskontakten

Hvert år får en lærer spesielt ansvar for elevrådet. I 2016/2017 er dette: Cecilie Gihle: cecilie.gihle@osloskolen.no

Informasjon fra elevrådet gis på følgende måte

·        Infotavle ved hovedinngangen, der alt som rører seg i elevrådet skal
         synliggjøres

·        Referat sendes ledelsen og  det skal tas opp som fast tema i
         ledergruppa hver uke

·        Elevrådsreferatet legges ut på skolens hjemmesider

·        Blogg under Elevvillfestivaluka