Ordensregler

ordensregler

Nytt reglement for orden og oppførsel trådde i kraft 01.01.2013. Utdanningsetaten har utarbeidet en veiledning til reglementet. Her finner du reglement , veiledning og maler.

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

 

Rødtvet skoles 7 udiskutable regler

På Rødtvet skole viser vi ansvar, omsorg og respekt ved å:

 • respektere andre
 • være en god venn
 • bruke høflig og vennlig språk
 • møte presis og holde avtaler
 • ta vare på skolen og utstyret på skolen
 • ha med meg nødvendig utstyr

Dette skjer om jeg bryter reglene:

 • advarsel fra en voksen
 • samtale med lærer
 • fortelle selv om regelbruddet til en voksen hjemme
 • samtale med lærer og sosiallærer
 • møte med kontaktlærer, foresatt, ledelse, sosiallærer og kontaktlærer for å inngå læringsmiljøavtale