Lenkesamling

Nettsider – flere fag:

 

Moava del og lær:           https://www.moava.org/

Salaby:                                 www.salaby.no

Gruble net                         http://www.gruble.net/

 

Nettsider for flerspråklige elever:

http://lexin.udir.no/

http://www.morsmal.no/
http://www.verb.morsmal.no/
http://clu.uni.no/prod/bildetema-portal/

https://skolekassa.no/

http://toktok.cdu.no/#/Sprakglede

http://norskstart1-4.cappelendamm.no

 

IKT:

Ikt.plan - kompetansemål med ressurser: http://www.iktplan.no/index.php?pageID=17&page=Om+iktplan.no

Ikt for elever – kurs:

http://www.iktforelever.no/IKT04/container.php

Eksempel oppgaver digitale ferdigheter:

https://pgsc.udir.no/kursweb/pgsUser?method=previewTest&contentItemId=34748760&marketplaceId=624075&

https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=42550273&marketplaceId=624075&selectedLanguageId=1

https://osloprover.no/udeUser?method=previewTest&contentItemId=5149541&marketplaceId=794593&languageId=1

Digital kompetansepakke:

http://www.dubestemmer.no/yngre-barn/superetterforskerne

 

Matematikk:

Grunntall            http://www.grunntall.no/

Multi                     http://podium.gyldendal.no/multi?page=elev

Radius                  http://radius1-4.cappelendamm.no/

Tusen millioner http://tusenmillioner1-4.cappelendamm.no/

                               http://tusenmillioner5-7.cappelendamm.no/

Max fri                 http://max123.cappelen.no/maxFri/main.asp

 

Norsk:

 

Engelsk:

Naturfag

Samfunnsfag

Musikk

RLE

Eksempeloppgaver til nasjonale prøver

 

Lenkesamling fra IKT-planen 

 

Felles ferdighetsmål på alle trinn: Jeg kjenner til nettressurser til læring av språk og fag på mitt nivå

Samleside

Ressurs

Kilde

Trinn

Dammskolen

www.dammskolen.no

s

m

u

Lokus123

http://www.lokus123.no/

s

m

u

Gyldendal

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=6626

s

m

u

Salaby (lisens)

www.gyldendal.no/salaby/

s

m

 

Gruble.net

www.gruble.net

s

m

u

Del og Lær

http://www.moava.org/

s

m

u

Smartskole

www.martskole.no

s

m

u

Linda Humme

http://lindahumme.yurls.net/nl/page

s

m

u

 

Norsk

Ressurs

Kilde

Trinn

Safari

www.gyldendal.no/safari/

s

m

 

Agora

www.gyldendal.no/agora/

s

m

 

Kontekst

www.gyldendal.no/kontekst/

 

 

u

På norsk

www.panorsk.cappelen.no/

 

 

u

Zeppelin

www.lokus123.no

s

m

 

Cappelens ABC

www.abc.cappelen.no

s

 

 

NB!

http://www.dammskolen.no/grunnskole/norsk/nb

 

 

u

Damms leseunivers

http://www.dammskolen.no/grunnskole/norsk/damms_leseunivers

s

 

 

Kaldt blod

http://www.dammskolen.no/grunnskole/norsk/kaldt_blod

 

m

 

Det mytiske biblioteket

http://home.hib.no/mediesenter/mytobib/intro/web/index.html

s

m

 

Min Time

http://www.mintime.no/index_norsk.html

s

m

 

Matematikk

Ressurs

Kilde

Trinn

Faktor

http://faktor.cappelendamm.no/

 

 

u

Multi

http://web2.gyldendal.no/multi/

s

m

 

Abakus

www.lokus123.no

s

m

 

Matemagisk

www.lokus123.no

s

m

 

Sirkel

www.lokus123.no

 

 

u

Septimus

http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus

s

 

 

Trix

http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/trix

s

 

 

Tetra

www.tetra.samlaget.no

 

 

u

 

Max Fri

http://max123.cappelen.no/maxFri/main.asp

s

 

 

Tusen millioner

http://tusenmillioner.cappelendamm.no

s

m

 

Matematikk.org

http://www.matematikk.org/

s

m

u

 

Samfunnsfag /Naturfag

Ressurs

Kilde

Trinn

Regnbuen

http://regnbuen.cappelendamm.no/

s

 

 

Gaia

www.gyldendal.no/gaia/

s

m

 

Eureka

www.gyldendal.no/eureka/

 

 

u

Underveis

www.gyldendal.no/underveis/

 

 

u

Zoom

www.gyldendal.no/zoom/

 

 

u

Cumulus

www.lokus123.no

s

 

 

Yggdrasil

www.lokus123.no

 

m

 

Midgard

www.lokus123.no

 

m

 

Tellus

www.lokus123.no

 

 

u

Matriks

www.lokus123.no

 

 

u

Trigger

http://www.dammskolen.no/grunnskole/naturfag/trigger

 

 

u

Makt & Mennesker

http://www.dammskolen.no/grunnskole/samfunnsfag

 

 

u

 

 Språk

Ressurs

Kilde

Trinn

Stairs (eng)

http://stairs.cappelendamm.no/

s

m

 

Scoop (eng)

http://scoop.samlaget.no/

s

m

 

 

Steps (eng)

www.gyldendal.no/steps/Bufret - Lignende

s

m

 

Searching (eng)

www.gyldendal.no/searching/

 

 

u

Ordtrening 1-4 (eng)

www.lokus123.no

s

 

 

Key English (eng)

www.lokus123.no

 

 

u

Magic (eng)

http://www.dammskolen.no/grunnskole/engelsk/magic

 

m

 

Voices in Time (eng)

http://www.dammskolen.no/grunnskole/engelsk/voices_in_time

 

 

u

Min time (eng)

http://www.mintime.no/index_engelsk.html

 

 

u

Abcteach (eng)

http://www.abcteach.com/

s

m

 

Starfall (eng)

http://www.starfall.com/

s

 

 

Letter TV (eng)

http://www.lettertv.net/

s

 

 

Play kids games (eng)

http://www.playkidsgames.com/alphabetGames.htm

s

 

 

Formidable (fra)

http://www.dammskolen.no/grunnskole/fransk/formidable

 

 

u

C’est chouettes (fra)

www.gyldendal.no/cestchouette/

 

 

u

Min time (fra)

http://www.mintime.no/index_fransk.html

 

 

u

Auf Deutsch (tys)

www.gyldendal.no/aufdeutsch/

 

m

u

Amigos (spa)

www.gyldendal.no/amigos/

 

m

u

Chicos Chicas (spa)

www.lokus123.no

 

 

u

Tapas (spa)

http://www.dammskolen.no/grunnskole/spansk/tapas

 

 

u

 

Andre fag

Ressurs

Kilde

Trinn

Vivo (RLE)

www.gyldendal.no/vivo/

s

m

 

Horisonter (RLE)

www.gyldendal.no/horisonter/

 

 

u

Under samme himmel (RLE)

www.undersammehimmel.cappelen.no/

 

 

u

Vi i verden

www.viiverden.cappelendamm.no/

s

m

 

Takk for mat (M&H)

http://www.dammskolen.no/grunnskole/mat_og_helse

 

 

u

Opus (mus)

http://nettopus.samlaget.no/

 

 

u

 

NETTVETT

Ressurs

Kilde

Trinn

DEL RETT

http://www.delrett.no/

 

 

 

Digitale spor

http://prezi.com/whhmrait9qne/view/

 

 

 

Du bestemmer

http://www.dubestemmer.no/

 

 

 

Digital mobbing

http://mobbing.dubestemmer.no/

 

 

 

Et klikk for mye

http://www2.skolenettet.no/ettklikk/

 

 

 

Nettvett – Redd barna

http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett

 

 

 

Nettvett for skole

http://www.nettvett.no/ikbViewer/page/nettvett/tema?tema=63107

 

 

 

Personvernskolen

http://personvernskolen.no/ 

 

 

 

Slett meg

http://www.slettmeg.no/

 

 

 

Trygg bruk

http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/Barn/ 

 

 

 

Ung.no

http://www.ung.no/nettvett/

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/siriolse/ressurs-pp-om-kilder-og-kildekritikk