Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU):
Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Rødtvet skole har inkludert SMU i Arbeidsmiljøutvalget med ca. 6 møter i året samt i Driftsstyret med møter minst to ganger i året. Da er elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø tema