Ledelse og ansatte

Ledelsen     

Rektor
Mona Mohn
tlf 22 70 90 10

Ass. rektor 4.-7.trinn
Ulf Nyborg
tlf 22 70 90 10

Undervisningsinsp. 1.-3.trinn + Alfa og mottak
Ann Kristin Orderud
tlf 22 70 90 10

Inspektør - S-grupper + spesialkoordinator for 2. - 7.trinn
Espen Erdal
tlf 22 70 90 10

Administrasjonen 

Kontorleder
Laila Kristiansen
tlf 95 93 43 75

Konsulent
Gro Blom Olsen
tlf 95 93 23 40

Sosiallærere

Hanne Pettersen
Gro Alice Ytreøy Christensen

Leder for AKS

Othilie Jansen
tlf  90 47 01 53