IKT-plan

IKT-plan 1.-7.trinn 

Planen er delt inn i trinn og semester med progresjon fra 1. til 7.trinn. Hvert trinn integrerer opplæringsemner i sine ukeplaner gjennom året.