Skolens historie

Rødtvet skole som ligger i bydel Grorud ble bygget i 1962. Bygget som er et typisk eksempel på tidens arkitektur står oppført på "Gul liste" og inngår i verneplanen for Osloskolene. Høsten 2012 ble skolen utvidet, og fikk et nytt bygg, "Kuben", hvor 1.-3. trinn og to av basene på Aktivitetsskolen holder til. Rundt skolen er det variert bebyggelse. Vi har kort vei til Lillomarka, Grei-banen og andre fine uteområder, og til og med en egen lavvo i skogen.

Skolen er i dag en forsterket barneskole med drøyt 500 elever fordelt på 22 ordinære klasser fra 1.-.7 trinn og fem byomfattende grupper for elever med særskilte behov. Tidligere har skolen også hatt ungdomstrinn.
Rødtvet har et internasjonalt miljø med stor variasjon i elevenes bakgrunn. Elever og ansatte er stolte av skolen, noe vi liker å vise omgivelsene gjennom felles kulturbegivenheter. I skoleåret 2014-15 hadde vi to store arrangementer hvor alle elevene deltok. Før jul markerte vi Prøysen-jubileet med en flott forestilling, og i juni gikk Elevvil-festivalen av stabelen.

På Rødtvet setter vi elevenes læring og et godt læringsmiljø i sentrum for alt vi gjør. Ansvar, omsorg og respekt er begreper som alle på skolen kjenner godt til. Fordi elevene våre har ulikt utgangspunkt for læring, jobber vi med å lage vår egen lokale leseplan, slik at alle skal bli gode lesere uavhengig av hvem de er.